ONZ Doelen

 • Zichtbaar zijn intern en extern
 • Kennis-, ervaring- en informatie-uitwisseling
 • Samenwerking
 • Ondersteuning
 • Voorlichting
 • Belangenbehartiging

Deze doelen willen we o.a. realiseren d.m.v.

 • Netwerkcafé (maandelijks, m.u.v. Juli en Augustus)
 • Website
 • Themabijeenkomsten

Zichtbaar zijn voor elkaar

 • Netwerkcafé (maandelijks, m.u.v. Juli en Augustus)
 • Website, met name via het alleen voor leden toegankelijk deel van de site
 • Themabijeenkomsten

Zichtbaar zijn voor potentiële opdrachtgevers d.m.v.

 • Openbare gedeelte van de website waarop alle leden makkelijk te vinden zijn met link naar eigen site
 • promotie van de site en de vereniging

Kennis-, ervaring- en informatie-uitwisseling

 • themabijeenkomsten
 • netwerkcafé
 • website

Samenwerking

 • leden onderling middels contact via de website en het netwerkcafé
 • met andere ondernemersverenigingen
 • Regio Achterhoek

Ondersteuning
Op vrijwel elke vraag is een antwoord binnen de vereniging aanwezig. In het bijzonder voor starters kan de vereniging veel betekenen. De ondersteuning komt tot stand door:

 • netwerkcafé
 • directe contacten tussen leden

Belangenbehartiging
Door het aantal leden kan ONZ belangen in de richting van overheden en marktpartijen beter behartigen dan individuele leden. Gewerkt wordt aan:

 • collectieve verzekeringen
 • voordelige aanbiedingen voor leden van de vereniging
You are here Over ONZ ONZ Visie