Nieuws en informatie van en over ONZ en Zelfstandige Professionals

Wetswijzigingen per 2012

Op http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/wetswijzigingen/1-januari-2012 vind je een lijst met wetswijzigingen deze jaarwisseling.

Een aantal voor ZP'ers interessante wijzigenen zijn:

  • Jaarlijkse bijdrage KvK eerst omlaag, daarna afgeschaft
  • Zelfstandigenaftrek wordt vaste basisaftrek
  • Fiscale aftrekbaarheid pensioenpremies zzp'ers wordt verlengd tot 10 jaar

 alt

Zzp'er tevreden ondanks zware tijden

Persbericht | 28-11-2011

De meeste zzp’ers kiezen bewust voor het zelfstandig ondernemerschap en hebben geen spijt van hun keuze; ondanks de huidige moeilijke economische omstandigheden zou slechts 12 procent kiezen voor een dienstverband als die mogelijkheid zich zou voordoen. Dat blijkt uit het rapport ‘Zelfbewust een zelfstandige positie’ waarin de vierde meting van het zzp-panel is beschreven.

Lees meer...

Persbericht: sociaal vangnet Zzp-er bestaat al

SER kroonlid Ferdinand Grapperhaus bepleitte in Nieuwsuur zaterdagavond voor een sociaal vangnet voor de Zzp-er. Met name de problematiek omtrent ziekte en arbeidsongeschiktheid en de schijnbare onverzekerbaarheid zag hij als een groot probleem wat opgelost diende te worden.

Lees meer...

ONZ te gast bij StartersHome in Aalten

Rabobank Achterhoek-Oost heeft voor net begonnen ondernemers StartersHome opgericht. Dat is een netwerk van en voor startende ondernemers. Tijdens de bijeenkomst op maandag 12 december bij Partycentrum ‘t Noorden in Aalten houdt ONZ-voorzitter Henk Dijk daar een presentatie over ONZ Achterhoek.

Lees meer...

Vangnetregeling Zelfstandigen uitgebreid en uitgelegd

Met ingang van 1 november 2010 is de Vangnetverzekering voor zelfstandigen uitgebreid. De Vangnetverzekering voorziet er in dat ZZP’ers die voor een reguliere arbeidsongeschiktheids-verzekering worden afgewezen toch verzekerd kunnen worden voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Voorheen was de periode dat men een dergelijke verzekering kon aanvragen drie maanden na de start als zelfstandige. Het Verbond van Verzekeraars heeft vanaf 1 november de periode verlengd tot 15 maanden.

Lees meer...

Zp’ers niet minder, maar anders innovatief

ZP'ers fungeren vaker dan mkb-bedrijven als toepasser van vernieuwingen. Zij innoveren door het combineren en toepassen van elders beproefde kennis en methoden. Dit komt goed tot zijn recht als zp’ers veel worden ingeschakeld voor innovatietrajecten van andere partijen.

Lees meer...

Pagina 49 van 51

You are here ONZ en ZP Actueel