Kabinet slaat plank mis: ZZP'ers geen homogene groep

Het kabinet maakt ten aanzien van de ZZP'ers een grote denkfout, zo is te concluderen uit de uitgelekte plannen en de eerste reacties van het kabinet op de aanbevelingen van de ambtelijke werkgroep van het Ministerie van Financiën.

"De bijna 1 miljoen ZZP'ers worden helaas over één kam geschoren," zegt Jerry Helmers, voorzitter van ZZP Netwerk Nederland. "Het kabinet doet alsof alle ZZP'ers tot één homogene groep behoren.

Bovendien moet het kabinet de door haar genoemde gewenste mate van solidariteit niet overschatten. De ondernemers onder de ZZP'ers willen namelijk niet tot het uiterste solidair zijn met de niet-ondernemers onder de ZZP'ers."

Het kabinet vergeet dat je de ZZP'ers van Nederland eigenlijk in drie categorieën moet verdelen, zo stelt Helmers.

"Als eerste heb je de groep die heel bewust - met ambitie en lef - koos voor zelfstandig ondernemerschap. Daarnaast heb je een groep die min of meer gedwongen ZZP'er werd maar daaruit wel ineens voor zichzelf kansen zag om zich het ondernemerschap eigen te gaan maken. Tot slot heb je een derde groep die letterlijk tegen wil en dank ZZP'er is en die zelfstandigheid en de daarbij behorende verantwoordelijkheid verafschuwt. Deze derde groep zou het liefst gewoon ergens in loondienst zijn."

"Als de ambtelijke werkgroep in Den Haag én het kabinet in de besluitvorming dit onderscheid niet maken, dan sla je altijd de plank mis," vervolgt Helmers.

"Je komt dan met een pakket maatregelen dat altijd weerstand oproept en ook geen oplossing biedt voor de huidige uitdagingen. De huidige plannen zijn vooral gebaseerd op de vele ZZP'ers die niet oprecht kozen voor zelfstandig ondernemerschap en de ZZP'ers die hun verantwoordelijkheid niet willen nemen. De ZZP'ers die WEL hun verantwoordelijkheid namen en nemen, worden dan in een keurslijf gedwongen."

Lees hele bericht: http://goo.gl/cKk98f

You are here In de media Kabinet slaat plank mis: ZZP'ers geen homogene groep