Gevolgen regeerakkoord voor Z(Z)P'er

In het regeerakkoord wordt een versobering aangekondigd van ondernemersfaciliteiten als de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en de startersaftrek. Zelfstandigen die jaarlijks minder winst maken dan 33.000 euro, gaan erop achteruit met een afschaffing van deze regelingen.

Het kabinet kondigt in het regeerakkoord aan dat de ondernemersfaciliteiten waaraan het urencriterium is verbonden, per 2015 met vijfhonderd miljoen euro te versoberen en/of af te schaffen. Daarmee komen de zelfstandigenaftrek (7280 euro van de winst), de fiscale oudedagsreserve, de meewerkaftrek, de startersaftrek (2123 euro) en de S&O-aftrek op losse schroeven te staan.


Tegelijkertijd wordt een winstbox ingevoerd, waardoor er één vast belastingtarief van 28 procent voor zzp'ers gaat gelden, in plaats van de nu geldende 33,1 procent op het belastbaar inkomen tot 18.945 euro en 42 procent op het belastbaar inkomen van 18.946 tot 56.491 euro.
Lees verder bij mkbservicedesk

Zie ook reactie ZZP Nederland op regeerakkoord.

Zie ook reactie Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) op regeerakkoord.

You are here In de media Gevolgen regeerakkoord voor Z(Z)P'er