ABN AMRO: Zakelijke dienstverleners in het nauw door sterke opkomst ZZP’ers

(persbericht ABN AMRO)

Het aantal ZZP’ers stijgt in een rap tempo. Zeker in de zakelijke dienstverlening, waar de drempels voor het oprichten van een bedrijf relatief laag liggen. Zo bestaan economische adviesbureaus voor 88% uit eenmansbedrijven en dit aantal neemt jaarlijks structureel toe. Ook voor accountantskantoren en marktonderzoekbureaus geldt dat het aantal eenmanszaken hoog is, respectievelijk 78% en 81%. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport ‘Visie op zakelijke dienstverlening’ door ABN AMRO.


Details
Een onomkeerbare trend volgens ABN AMRO, aangezien werknemers steeds vaker voor zichzelf beginnen. Han Mesters, sector banker zakelijke dienstverlening: “Nu vaak nog uit nood geboren, maar zzp’ers zijn zich rap aan het ontwikkelen tot gedegen concurrenten. Ze zijn klein, gespecialiseerd en flexibel en hebben hierdoor veelal een betere propositie ten opzichte van andere spelers. En bovendien kunnen ze door de lage vaste kosten, zeer scherpe tarieven bieden. Je ziet dat door deze ontwikkeling de brutomarges in de markt onder druk staan. Maar ook de toenemende macht van inkopers bij grotere bedrijven zorgt voor spanningen. Grotere organisaties anticiperen hierop door veelal grote volumecontracten aan te bieden om de intermediairs aan zich te binden via preferred supplier contracten.” ABN AMRO verwacht dat een aantal branches binnen de zakelijke dienstverlening een positieve omzetgroei zullen laten zien in 2012.

Omzetverwachting* zakelijke dienstverlening 2012
Totaal sector zakelijke dienstverlening 0,3%
Accountantskantoren -1,5%
Advocatenkantoren 4,5%
Beveiliging en opsporing 2,0%
Deurwaarders en incassobureaus 3,0%
Economische adviesbureaus -3,0%
Notariskantoren -3,5%
Schoonmaakbedrijven -1,5%
Uitvaartbranche 3,0%
Uitzendbureaus -3,0%
Marktonderzoekbureaus 3,0%
* (voorspelling ABN AMRO Sector Research)

Fusies en overnames op hoog niveau
Om groei te kunnen realiseren, zijn er voor kleine en grote bedrijven op het moment twee opties: consolidatie of samenwerking. Mesters: “Het aantal fusies en overnames zal daarom in 2012 op een relatief hoog niveau liggen. Vooral de grote en middelgrote spelers zullen actief worden op de overnamemarkt, terwijl de kleinere spelers zich meer zullen gaan toeleggen op samenwerking, al dan niet met branchevreemde partijen.” Van de aantrekkende fusie- en overnamemarkt zullen vooral de advocatenkantoren profiteren. Voor deze sector verwacht ABN AMRO een omzetverwachting van 4,5%. Uitschieter in negatieve zin zijn de notariskantoren, vooral vanwege de ongunstige situatie op de woningmarkt. In 2012 zal het aantal woningtransacties dalen. Om zich te wapenen tegen de omzetdaling en prijsconcurrentie, zal het notariskantoor daarom een efficiencyslag moeten maken in de dagelijkse bedrijfsvoering. De inzet van IT kan hierbij oplossingen bieden.

You are here In de media ABN AMRO: Zakelijke dienstverleners in het nauw door sterke opkomst ZZP’ers