Meer Achterhoekse bedrijven doen beroep op ZP'ers


Een toenemend aantal ondernemers in de Achterhoek huurt zelfstandige professionals in of overweegt dat te doen. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Eind 2010 gaf 63 procent van de ondernemers aan geen gebruik te maken van ZP'ers, in het eerste kwartaal van 2011 is dat percentage gedaald tot 52.

 

 

Extra expertise, de opvang van piekproductie en het creëren van een flexibele schil zijn de belangrijkste overwegingen bij bedrijven om een beroep te doen op ZP'ers.

De Achterhoek telt zo'n 18.000 Z(Z)P'ers, jaarlijks komen er zo'n 1200 bij. Marleen van Boheemen van de Kamer van Koophandel schetste tijdens de Arbeidsmarktbijeenkomst voor de Flex- en ZZP-branche (een initiatief van het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt en de Regio Achterhoek) de economische stand van zaken in de Achterhoek aan de hand van recente cijfers.


Impressie bijeenkomst flexbranche een ZZP'ers.

Quickscan

Henk Korten presenteerde de resultaten van een quickscan onder 2500 Achterhoekse bedrijven. De totale werkgelegenheid neemt dit jaar, op basis van de verwachtingen van de bedrijven, toe met 1,2 procent. Opvallend is dat voor het eerst de collectieve sector (onderwijs en openbaar bestuur) aangeeft te krimpen.

Bijna tweederde van de bedrijven verwacht personeelstekorten. Het gaat dan vooral om de grotere bedrijven. De tekorten worden vooral verwacht in de beroepsgroep technisch personeel. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures stijgt snel (van 48 procent in 2009 naar 54 procent in 2011). Ook hier betreft het voornamelijk (75 procent) technisch personeel.

Veel zorg

Korten schetste aan de hand van demografische ontwikkelingen nog eens waarom in de Achterhoek met zoveel zorg naar de komende jaren wordt gekeken. In de periode 2010 tot 2040 daalt het aantal Achterhoekers tussen de 20 en 65 jaar met 23 % (dat betekent 40.000 mensen!). In de leeftijdsgroep van 0 tot 20 jaar is een daling van 16 procent. De bevolkingsgroep 65 jaar en ouder stijgt met 53 procent.

Een kleinere beroepsbevolking en een lagere participatiegraad (door het groter aandeel ouderen) betekent onherroepelijk een structureel tekort op de arbeidsmarkt. ZP' ers en andere flexwerkers kunnen dan een essentiële rol vervullen.

Lagerhuis-sessie

Op de bijeenkomst in het Graafschap College aan de Maria Montessoristraat in Doetinchem waren leden van ONZ sterk vertegenwoordigd. Afgesloten werd met een 'Lagerhuis-sessie', geleid door Harm Wevers van WPG Research, die stellingen voorlegde gebaseerd op cijfers en feiten uit de eerdere presentaties. De bijeenkomst werd vaardig geleid door dagvoorzitter Henk Dijk.

Tekst: Gerard Menting/Blankeboom Tekst
Foto: Marianne te Linde / POA

You are here In de media Meer Achterhoekse bedrijven doen beroep op ZP'ers